top of page

blending brands with people

Juno42

online

Tasarım Odaklı
Düşünce ile Servis Tasarım Eğitimi

Fikirden eyleme geç, yaratıcılığını etkin kıl.

Tasarım odaklı düşünce yöntemi, problemi anlayabilme ve fark yaratacak fırsat alanlarına en uygun modeli üretebilme metodudur. Eğitim fikirden eyleme geçmek, yaratıcılığı somut çıktılara dönüştürmek ve değer üretmek adına bir çok araç barındırır.

Empati, Kutu dışı düşünme, gözlem ve analiz, beyin Fırtınası ve fikir üretimi, geri bildirim, prototipleme, test Etme becerileri kazandırır.

 

Öğrenimden uygulamaya geçiş sağlanarak, her bir katılımcının fikirleşen bir somut çıktıya sahip olması sağlanır.

Modül 1

Problemi Haritala

Design Thinking & Double Diamond & Service Tasarım Kavramı

Müşteri Odaklı İş Yapışın Etkileri

Problem Keşfi ve Tanımı

İyi Örnek Karşılaştırma

Vizyon ve Değer Önerisi

Hedef Kitle, Persona ve Arketip

Araştırma Yöntemleri

Sentez ve İçgörü

Modül 2

Geleceği Şekillendir

Kullanıcı Senaryosu Hazırlama

Yolculuk Haritalama

Servis Haritalama - Sahne Önü

Servis Haritalama - Sahne Arkası

Prototipleme Yolları

Modül 3

Test Et ve Yenile

Kullanıcı Testi ve Geri Bildirim

Süreç Değerlendirme

İyileştirme ve İterasyon

Modül 4

Atölye Çalışması

Servis Tasarım Araçları 

Atölye Çalışması ile Servis Geliştirme

Yenilik İçin Hikaye Anlatıcılığı

Hemen Katıl

Tarih

09.12.2023

Süre

2 gün

(09.30-16.30)

Platform

Online

(Teams & Mural)

© Copyright 2023 - Juno42 Design Studio

bottom of page