top of page

Juno42

blending brands with people

Tasarımın İşlevi

Ekonomik ve çevresel felaketler söz konusu olduğunda meslek gruplarının toplumdaki önemi ve işlevi apaçık ortaya çıkıyor. Haberlerde, programlarda gördüğümüz meslek grupları :ekonomistler, analistler, planlamacılar, doktorlar, mimarlar, inşaat mühendisleri.. Topluma yakın ve etkisi apaçık ortada. Söz sahibi tasarımcı görmek eğer başka bir yol seçmediyse neredeyse imkansız. Bu işlevsizlik bir çok soruyu beraberinden getiriyor.

  • Tasarım az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda kriz zamanlarında etkisiz bir meslek grubu mu?

  • Tasarım, refah seviyesi yüksek toplumlar için mi anlamlı?

  • Tasarım gerçekten sanat için mi?

  • Tasarım, açlık sınırında yaşayan toplumlar için ihtiyaç piramidinde çok mu geride?

  • Toplum için tasarım yapıyor olsak dahi, estetik ve üretim kaygılarımız bizi toplumdan uzaklaştırıyor mu?

Ancak ülkemizin içinden geçtiği bu dönemde anlamına yürekten inandığımız ve çıktılarına tasarım yetkinliğinin işlevsiz kaldığını net bir şekilde görünüyor. Salt ürün tasarımı yapmayan ve tasarımla bağlantılı meslek grupları — iletişim, propoganda, kamuoyu araştırması- bu işlevsizliğin dışında tutulabilir. Topluma faydalı olmak için belki de bu kollardaki tasarımcı etkinliği mutlaka artmalı.

Yaşam piramitinde temel seviyeyi tamamlayamadan estetik ve işlev konuşmak anlamsız kalıyor gibi görünebilir. Ancak ürün tasarımcıları üretici meslek gruplarına etki ederek ekonomik ve işlevsel ürünler üretilebilir. İnsan odaklı, işlevsel ve estetik bir çıkış kapısı elbette mümkün.

Kollektif çirkinliğin daha fazla maliyetle, topluma yansıtılmasının önüne geçerek gerçek bir görsel ve finansal kazan kazan tablosu çizilebilmeli. 

bottom of page